Sarkari scheme

Country Delight Milk Price Per Litre :पशुखाद्याचे दर वाढेल कमी होईल ?

Country Delight Milk Price Per Litre 

Country Delight Milk Price Per Litre राज्यात साधारण ७० सहकारी व ३०० पेक्षा खासगी दूध संघांच्या माध्यमातून दोन ते सव्वादोन कोटी लिटर दुधाचे संकलन होते. त्यात बहुतांश दूध हे गाईचे आहे. दूध संघानी गाईच्या दुधाचे ३.५ फॅट ८.५ एसएनएफ असलेल्या गाईच्या दुधाला शासनाने ३४ रुपये प्रतिलिटर दर देण्याच्या आदेशानंतर खासगी दूध संघानी गाईच्या दुधाचे दर लगेचच … Read more